Goede voornemens

Een van de meest gestelde vragen deze week is wel of je goede voornemens hebt gemaakt.
Op de site van D-tv staat er ook een poll over. En bij de opname voor de oudejaarstalkshow ‘De laatste dag’ werd er naar gevraagd.
Mijn antwoord was: ‘me blijven inzetten voor gelijke kansen voor jong en oud op een gezonde toekomst in een groen Bernheze’. En persoonlijk ook dat ik graag plezier hou in de dingen die ik doe en me verbonden wil voelen met de mensen om me heen.
Ware woorden die ik echt meen.
Oud en nieuw vieren wij al ruim twintig jaar met dezelfde goede vrienden, eerst zonder en later met kinderen, nu ook met steeds meer aanhang. Een gezellige boel, rommelig en gezellig en vol van onze eigen tradities. Dagen om te koesteren, die belangrijk zijn voor ons allemaal.
Natuurlijk kun je ook buiten de jaarwisseling gezelligheid en verbondenheid ervaren, en dat doen we ook zeker.
En natuurlijk kun je ook buiten de jaarwisseling goede voornemens maken, en ook dat doe ik regelmatig. Maar toch blijft deze periode van het jaar bijzonder, met een mooi extra randje.
Een randje van al jaren bestaande, universele en zelfbedachte rituelen en tradities, die ik graag koester.
Pratend over goede voornemens tijdens de jaarwisseling heb ik er nog eentje voor mezelf toegevoegd.
In navolging van het gesloten klimaatakkoord, wil ik serieus minder plastic in huis halen. Kritisch zijn op spullen die we kopen, materiaal dat is gebruikt.
In de krant stonden al handige lijstjes die hierbij behulpzaam kunnen zijn, ik ga ze eens goed bestuderen en gebruiken. Alle beetjes helpen, willen we echt minder plastic soep in de oceanen, echt zorgen dat deze planeet ook over een tijdje nog leefbaar is voor onze kinderen en kleinkinderen, dan moeten we alle zeilen bijzetten. Het gebruik van minder plastic verpakkingsmateriaal is er daar eentje van.
Ik wens iedereen een goed, gezond en plastic-arm, liever nog plasticvrij, nieuw jaar toe!

T Dorp, de balans opgemaakt

Nu de voltooing van ‘t Dorp in Heesch nieuwe stijl bijna daar is, maak ik graag de balans op.
Er is sinds begin van dit jaar echt hard gewerkt. Eerst aan het weghalen van een, zoals u weet, groot aantal bomen, het verwijderen van de oude bestrating en het aanleggen van nieuwe leidingen en riolering. Daarna is de nieuwe bestrating aangelegd.
Toen dat klaar was ging de boel opnieuw open en is men zeker een maand bezig geweest met het herstel van putten, en het graven van gaten, plaatsen van nieuwe bomen en het opnieuw bestraten.
Nu is het dan bijna klaar.
Als ik de mensen om me heen hoor zijn er wat verschillende meningen over het resultaat.
En dat is logisch, want om maar met een van de belangrijkste onderwerpen in deze kwestie van het afgelopen jaar te beginnen: niet iedereen houdt van bomen, of vindt het de moeite waard om er in te investeren.
Dus deze mensen zijn best blij met de huidige situatie, er zijn wel wat bomen teruggeplaatst, maar zeker in het echte centrumdeel zijn deze makkelijk over het hoofd te zien, en dat was in de oude situatie beslist niet het geval.
Dus men verwacht minder bladeren op de grond, en minder wortelopdruk.
Wel vragen deze mensen zich af waarom het allemaal zo lang moest duren. Maar dat vraagt eigenlijk iedereen.
De meeste mensen die ik spreek zijn erg teleurgesteld dat er nu zo weinig en zulke kleine struikachtige boompjes zijn neergezet. ‘Wat een verschil met de prachtige laan die ‘’t Dorp ooit was.’ Het zal u niet verbazen dat ik me in die laatste mening het meest herken. De moeraseiken komen helaas niet terug, maar laat dit een les zijn voor de plannen in Nistelrode en Heeswijk Dinther!
Ik ben onder de indruk van de mensen die hier zo hard, in weer en wind, hebben gewerkt. En het ontwerpen van een nieuw centrum lijkt me ook niet eenvoudig.
Maar zijn we er verder wel op vooruit gegaan?
Is het schuin inparkeren beter dan hoe het vorig jaar was? Met een winkelwagentje kun je in ieder geval nauwelijks meer tussen de auto’s door.
De gele bestrating bij ‘t Oude raadhuis en op het plein bij Zazi vind ik persoonlijk mooi, maar voor de stoeptegels lijkt te zijn gekozen voor een zeer matige kwaliteit, leuk dat vierkant, maar wat zijn ze al beschadigd, het is een beetje armoedig. Wat een gemiste kans. Daarbij zijn de stoepranden of schuin of kaarsrecht en scherp, als je een beetje slingert op de fiets of moet uitwijken voor een auto zit een ongeluk in een klein hoekje. Daar komen nog de te plaatsen betonblokken bij. Die hebben al tot hilariteit geleid, omdat wij de oprit niet fatsoenlijk afkwamen, maar ook al tot een aanrijding. De meerwaarde van het plaatsen van deze bollen zou ik toch echt nog een keer heroverwegen. Weegt het nut echt wel op tegen de nadelen? Ik denk van niet.
En dan de toegang vanaf het Kruispunt, los van de bebouwing waar overigens heel veel kritiek op is.
Maar los daarvan, iets klopt er niet aan het poortje dat op de rijbaan is gemaakt, het is te kort of te smal, maar echt gevaarlijk voor fietsers, en anders dan bij de bakker aan de andere kant.
Ik zou het college willen oproepen hier nog eens kritisch naar te kijken, want veel fietsers kiezen nu uit veiligheidsoverwegingen liever de stoep, en dat kan niet de bedoeling zijn geweest.

Onbegrijpelijk

Afgelopen maandag stond er een artikel in het Brabants Dagblad met de heldere kop:
‘Bernheze dicht gat van half miljoen voor begraafplaats’.
Duidelijke taal zou je zeggen, niets meer over uit te leggen.
Behalve dan dat diezelfde avond de commissie Bestuur en strategie nog in discussie moest over dit onderwerp. En dat de gemeenteraad hier volgende week pas een besluit over neemt. En de gemeenteraad is toch echt degene die beslist over het uitgeven van zoveel gemeenschapsgeld.
Hoezo wordt hier voor de troepen uitgelopen en wordt  de besluitvorming in de raad niet afgewacht?
We hebben toen geen kritische vragen gesteld, misschien ook wel omdat iedere fractie ‘s avonds van mening was dat het weliswaar onbegrijpelijk was dat een tekort van ruim 5 ton pas na 5 jaar werd ontdekt, maar vooral dat het begraven van onze overleden inwoners uiteraard goed geregeld moet zijn.
Tot onze stomme verbazing gebeurt hetzelfde echter 5 dagen later weer: met een artikel over het sportpark in Loosbroek.
‘Sportpark blijft liggen’ is hier de kop van het artikel. Pardon?
Is het niet zo dat raad en commissie over dit onderwerp in gesprek gaan aankomende maandag?
Er ligt nog een aantal voorstellen omtrent een mogelijke lokatie van de sportvelden voor, zowel van omwonenden, als van de kerncommissie en de sportverenigingen. Onder andere daarover zouden we komende maandag gaan praten. Wat komen wij nog doen maandag?
En is het niet beter om, juist na dit artikel in de krant waar volgens mij geen enkele betrokkene blij van wordt, de beslotenheid van deze bijeenkomst op te heffen?
Als inwoner denk je bij het lezen van deze artikelen toch dat het al besloten is, en dat is dus feitelijk onjuist.

D66 vindt het onbegrijpelijk dat de communicatie zo onzorgvuldig wordt gevoerd en gaat onderzoeken hoe dit kan gebeuren.

Herdenken

Afgelopen week/dit weekend werd het einde van de eerste wereldoorlog herdacht. Ik werd geraakt door de woorden van o.a. de presidenten van Frankrijk en Canada, de ceremonie bij de Arc de Triomphe, met de Bolero van Ravel, en vooral door de beelden van Angela Merkel en Emmanuel Macron. Samen herdachten zij de gruweldaden die hebben geleid tot zoveel doden aan beide kanten. Samen, en dat is bijzonder, want tijdens de eerste wereldoorlog, en ook later, stonden de door hen vertegenwoordigde landen lijnrecht tegenover elkaar. Samen herdenken, opdat dit nooit meer gebeurt.
De eerste wereldoorlog heeft veel verandert op het wereldtoneel. Het was een ingewikkelde oorlog, met eigenlijk alleen maar verliezers tot gevolg.
De sprekers hadden het over angst en verdriet, over een regen van kogels, over de gesneuvelden, de gewonden en de achterblijvers. Over het belang van herdenken. Over het belang van nadenken over de toekomst. Macron noemde hierbij vaderlandsliefde het tegenovergestelde van nationalisme. Blij zijn met je eigen dorp, stad of land, natuurlijk, maar je niet opsluiten in je eigen gelijk.
De herdenking laat daarom voor mij het belang van Europese samenwerking zien, het belang van elkaar kennen, elkaar herkennen, elkaar willen zien. Niet onze eigen verworvenheden en vrijheden bagataliseren, want die zijn belangrijk en moeten we beschermen. Maar dat kunnen we veel beter doen als we openstaan voor samenwerking met onze buren. Zolang we met elkaar praten, elkaar willen zien en willen verstaan, ontstaan er minder snel misverstanden met mogelijk ernstige gevolgen. Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder. Sterker nog: samen duurt het langst.

Iedereen recht op gezonde lucht


Uit onderzoek van milieudefensie blijkt dat we in Nederland veel te soepel omgaan met de uitstoot van fijnstof en stikstofdioxide. Milieudefensie wordt hierbij ondersteund door de Wereldgezondheidsorganisatie, toch niet de eerste de beste. Fijnstof en stikstofdioxide veroorzaken en verergeren niet alleen ziekten als astma en COPD, maar ook longkanker en hart-en vaatziekten.
Op een foto van Nederland kun je zien dat het in Nederland en dan met name, hier, in noordoost Brabant slecht gesteld is met de luchtkwaliteit. Belangrijke oorzaken van het hoge gehalte van deze stoffen in de lucht zijn het verkeer, met name dieselmotoren, de industrie, uitstoot door veebedrijven en allerlei andere vormen van verbranding.
Als je hoort dat er jaarlijks mensen overlijden ten gevolge van deze ongezonde lucht schrik je daarvan, maar zolang je die mensen niet persoonlijk kent blijft het toch vaak een abstract verhaal.
Ik denk ook niet dat we bang moeten worden, maar wel dat we echt moeten aanpakken.
We weten al jaren dat we zuiniger moeten zijn op de aarde, maar wij zijn echt zelf aan zet.
En als ik om me heen kijk zijn steeds meer inwoners zich hiervan bewust, samen krijgen we het voor elkaar!
Daarom ben ik blij met de vernieuwings- en innovatieslag die door ons provinciebestuur op het gebied van de veehouderij is ingezet, niet om boeren te pesten, maar om samen tot een gezonder leefklimaat te komen. En ik ben blij met Rob Jetten als nieuwe fractievoorzitter van D66. Zorg voor gezonde lucht en een goed klimaat zijn bij hem in goede handen!

En dan staat de wereld stil

En dan staat de wereld stil

Dit weekend werd er weer volop gesport op de velden. Weer of geen weer, het blijft een mooie en sportieve uitdaging om met je team een ander team te verslaan. Verliezen is natuurlijk veel minder leuk, maar het hoort erbij. En je leert er wat van.
Ook in de politieke arena kruisen we regelmatig de spreekwoordelijke degens, met andere partijen of met het college.
Zo waren we het niet eens met het feit dat we als raad te laat en onvolledig zijn meegenomen in het proces over de ICT samenwerking BLOU, ik schreef hier al eerder over.
En zo vindt D66 het ook geen goed idee dat het college de volledige zeggenschap over de ontwikkeling van een parkeervoorziening bij Kasteel Heeswijk wil krijgen, ook al zouden er nog zienswijzen van inwoners hierover binnenkomen. Het mag wettelijk trouwens ook niet.
Indien er zienswijzen worden ingediend is de raad altijd degene die beslist.
Met onder meer deze onderwerpen waren we druk bezig toen donderdagochtend het bericht kwam over het ongeluk met de bolderkar in Oss. En dan staat de wereld stil.
Het begrip verlies krijgt hier een hele andere, een voor alle betrokkenen intens zware lading. Wat een tragische gebeurtenis, wat een enorm verdriet.
Het leven zal doorgaan, en wedstrijdjes worden weer gespeeld, maar laten we steeds proberen voor ogen te houden waar het in het leven vooral om gaat.
Nynke de Jong schreef het al in het Brabants Dagblad: Heb lief, lieve mensen, de rest is ruis.

 

Op naar een nieuwe raadsperiode, onze bijdrage aan het duidingsdebat

We kijken terug op een enthousiaste campagne en 53,6 % van de kiezers heeft zijn of haar stem uitgebracht. Dat is beter dan vier jaar geleden, maar blijft toch een aandachtspunt. Hoe kunnen we inwoners beter betrekken bij de gemeentepolitiek, zodat het uitbrengen van je stem een vanzelfsprekendheid wordt voor veel meer mensen dan nu het geval is?
Een uitdaging voor raad en organisatie.
Ik wil bij deze graag de winnaars feliciteren: CDA, Lokaal en VVD.
Voor de SP was het vrijdag zuur, op 1 stem na alsnog een zetel verliezen.
Wel laat dit zien dat inderdaad iedere stem telt.
Wat heeft de kiezer in zijn algemeenheid woensdag gezegd?
In zijn algemeenheid, want er zijn uiteraard toch een heleboel verschillende stemmen uitgebracht, en DE kiezer bestaat niet.
Maar algemeen denken wij dat veel kiezers niet ontevreden zijn geweest over de afgelopen vier jaar. CDA en Lokaal hebben beide gewonnen en hebben samen 11 zetels.
De SP heeft weliswaar nipt verloren, maar wij bij D66 hebben, tegen de landelijke tendens in onze zetels behouden, iets waar we erg blij mee zijn.
Kijk je naar de coalitie van de afgelopen vier jaar dan staat deze nu op 17 zetels van de 23. Maar een coalitie van deze omvang vindt D66, zoals ik al eerder heb gezegd, niet wenselijk voor het democratisch proces in de raad.
Maar afgestraft zijn we dus bepaald niet. Van de oppositiepartijen heeft alleen de VVD een zetel gewonnen.

We kunnen wellicht stellen dat de kiezer in Bernheze heeft gekozen voor partijen die laten zien dat ze goed en constructief willen samenwerken.
Tegelijk zijn er ook 7 zetels verdeeld onder de meer progressieve partijen. Een behoorlijk aantal kiezers vindt dat geluid duidelijk ook belangrijk en verdient het te worden gehoord.
Tijdens de campagne hebben de partijen vooral hun verschillen benadrukt, nu komt het aan op samenwerken, om op basis van vertrouwen en inhoudelijke overeenkomsten te komen tot een goede basis voor de komende vier jaar. Het ligt voor de hand dat CDA en Lokaal hierbij in eerste instantie aan zet zijn.
Wat D66 betreft wordt dit een transparant proces, met tijdens de onderhandelingen regelmatig een terugkoppeling door de informateur.
Voor ons blijven onze speerpunten belangrijk zoals die zijn benoemd tijdens de campagne: meer inspraak, gelijke kansen door goed onderwijs en zorg op maat én het streven naar een groen en gezond Bernheze.
Dit zullen we dan ook benadrukken tijdens onze gesprekken met de informateur Jan van Loon. Tevens willen we onderzoeken of er mogelijkheden zijn om te komen tot een raadsakkoord, in ieder geval op bepaalde punten, die voor ons allen van belang zijn, zoals de verbetering van inspraakmogelijkheden voor inwoners.

Samen krijgen we het voor elkaar!

Vier jaar geleden deed D66 in Bernheze voor het eerst sinds jaren weer mee aan de gemeenteraadsverkiezingen, en met succes. Met drie enthousiaste raadsleden én een betrokken wethouder kregen we de kans mee te doen en richting te geven.
Met het doel inwoners meer zeggenschap te geven over hun eigen woonomgeving hebben we bijvoorbeeld de welstandsregels afgeschaft.
We hebben ons ingezet voor goede en bereikbare zorg voor wie dat nodig heeft.
En we hebben onze duurzaamheidsagenda kunnen versterken en versnellen. Onze motie over gasloos bouwen is unaniem aangenomen door de raad.

Hebben we alles bereikt wat we wilden? Nee daarvoor is een periode van vier jaar veel te kort.
Er is nog veel te wensen over en er is nog veel te doen.

Zo wil D66 inwoners veel meer betrokkenheid en zeggenschap geven over ontwikkelingen in de gemeente. Samen bespreken wat we belangrijk vinden. En niet pas achteraf informeren, maar aan de voorkant samen de plannen vormgeven.

Wij kiezen duidelijk voor gelijke kansen voor alle inwoners op een gelijkwaardige toekomst. Onderwijs en een beter georganiseerde jeugdzorg zijn hiervoor belangrijke voorwaarden.

En D66 blijft werken aan een gezonde gemeente, waarin ruimte is voor groen, voor bomen, en jong en oud gezonde lucht kunnen inademen.

Voor een sterker democratischer Bernheze dat daadwerkelijk kansen biedt aan iedereen,
waar het gezond leven is voor jong en oud,
waar ruimte is om innovatief te ondernemen
en waar gemeente en inwoners zich betrokken weten bij elkaar, is gewoon meer D66 nodig.

Wij hopen tijdens de verkiezingen op uw steun. Stem 21 maart D66!
Samen krijgen we het voor elkaar!

Jong geleerd is oud gedaan

Al jaren is de opkomst bij gemeenteraadsverkiezingen bedroevend laag en dat is heel erg jammer. Zeker nu de gemeente bij steeds meer belangrijke onderwerpen aan het roer staat.
De gemeente beslist over zorg voor jong en oud, over veiligheid en heeft een serieuze duurzaamheidsagenda. Hoe schoon is de lucht die we inademen op dit moment in Bernheze en hoe kunnen we dat verbeteren?
En de gemeente is ook bij uitstek de plek om echt meer samen met inwoners te beslissen. Wat vinden we als samenleving belangrijk, wat wil ik graag in onze buurt bereiken, waar loop je in jouw straat tegenaan?
Welke problemen zien we, wat willen we veranderen, en hoe gaan we daar samen oplossingen voor bedenken?
Dat is veel makkelijker te organiseren in Bernheze voor Bernheze dan in Den Haag voor het hele land , maar dan moeten we het wel doen! Bij D66 hebben we hier een aantal concrete plannen voor opgenomen in ons verkiezingsprogramma.
Als je jongeren al eerder bekend maakte met politiek en de manier waarop wordt besloten over hun eigen leefomgeving, met de dingen die zij belangrijk vinden, heb je kans dat ze ook meer betrokken blijven als ze ouder worden. Jong geleerd is tenslotte oud gedaan.
Daarom is het ook zo goed dat scholen in Bernheze aandacht besteden aan de verkiezingen van 21 maart.
Vanochtend lieten leerlingen op het Hooghuis van zich horen en vertelden ze waar ‘hun partij’ voor staat. Dat deden ze hartstikke goed! Daarna gingen ze naar de stembus, ik ben benieuwd hoe de uitslag zal zijn. Die wordt op de avond van 21 maart bekend gemaakt.

Een gemiste kans

Op 4 januari schreef ik op deze website dat ik heb voorgesteld om direct na de verkiezingen een openbare raadsvergadering te organiseren waarin we met elkaar de verkiezingsuitslag kunnen duiden.
Een zogenoemd duidingsdebat. Hierin kunnen de partijen in de openbaarheid aangeven welke coalitie wat hén betreft het eerst onderzocht zou moeten worden en waarom. Wel zo duidelijk en transparant. Zo weet je als kiezer wat er met je stem gebeurt.
De andere partijen waren helaas niet allemaal even enthousiast en dat mag natuurlijk, maar is wel erg jammer.
Alleen D66 zelf, Progressief Bernheze en Politieke partij Blanco kozen voor snelheid.
Na enige discussie en een stemming komt er nu weliswaar een duidingsdebat, maar pas op 29 maart. En dat is natuurlijk erg laat.

Ja dan is de nieuwe raad pas geïnstalleerd en daar is best iets voor te zeggen, maar het doel schiet je nu wel voorbij.
Je kunt er namelijk gif op in nemen dat geen enkele partij een weekje vrij neemt om dit debat netjes af te wachten. De kaarten zijn dus helaas al grotendeels geschut voordat het 29 maart is.
Wat een gemiste kans om echt openheid van zaken te geven!
Meer democratie en minder politiek, dat is waar D66 voor wil kiezen. Af van oude gewoonten, en durven kiezen voor meer openheid en meer betrokkenheid van inwoners, van hen die ons hebben gekozen en hun vertrouwen hebben gegeven.
Kies op 21 maart ook voor nieuwe politiek, voor méér democratie, stem D66!